Brandveiligheid in de logistiek komt niet alleen van binnen uit. Vaak zijn de activiteiten binnen in het pand door wel veilig, maar treden de risico’s op brand of ontploffing op doordat er geen goede beveiliging van buitenaf is. Als het terrein en de opslagmagazijnen betreden kunnen worden om een diefstal of baldadigheid te plegen of een aanslag te plegen dan is de brandveiligheid eveneens niet op orde. Bij de planning van een gebouw dient de toegankelijkheid van buitenaf dus eveneens beschouwd te worden.

Uw beveiligingsmaatregelen, zowel tijdens de werkdag als buiten de normale uren, moeten rekening houden met de mogelijkheid van brandstichting en vandalisme. Gedurende de werkdag mag het niet mogelijk zijn voor een onbevoegde om ongecontroleerd de PGS15 opslag of gewone magazijn te  betreden. Een manier om dit te bereiken is door de opslagruimte op slot te houden, waarbij de toegang tot de sleutels wordt beperkt tot geautoriseerde personen. De vereiste mate van beveiliging is onder meer afhankelijk van de gevolgen van een grote brand. Inbraakalarm, beveiligingspatrouilles enz. kunnen als passend worden beschouwd, maar vergeet andere eenvoudige voorzorgsmaatregelen niet, zoals het onderhouden van hekken en buitenmuren. Gebroken ramen en ontbrekende bouwpanelen en platen moeten worden gerepareerd. Door dit soort openingen kan opzettelijk brand worden gesticht of kan onbevoegde toegang tot de magazijnen plaatsvinden. Stapels pallets of lege vaten tegen het gebouw kunnen helpen bij toegang door onbevoegden en kunnen ook dienen als brandstofbron voor een brandstichter.

Waar veiligheidshekken rond de opslagruimte worden geïnstalleerd, moet bij het ontwerp volledig rekening worden gehouden met de algemene vereiste brandvoorzorgsmaatregelen, maar dus ook met de toegankelijkheid van buiten af.

Gaat u ook een logistieke opslag bouwen, zorg dat u voldoende kennis van zaken heeft en volg de E-learning cursus Brandveilige logistiek