BASF Antwerpen is een grote site met ca. 50 productie- en opslagfaciliteiten van verschillende chemische producten. Dit is voor de brandweer en andere noodhulpteams een hele uitdaging. Omdat veiligheid de prioriteit heeft is er onderzoek gedaan naar de brandrisico’s van twee tankputten met vier grote en zeven kleine opslagtanks. Hieruit kwam o.a. naar voren dat de grote tanks (ø 50 m) een vast koel- en brandblussysteem nodig hebben en de tankputten een vast brandblussysteem. De tanks en putten zijn al voorzien van een dergelijk systeem, maar een herontwerp en vernieuwing waren gewenst. Hiervoor wordt nu gebruik gemaakt van een FoamTronic-installatie van Saval BV.

De SK FireSafety Group, waarvan Saval een dochtermaatschappij is, bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft alles wat te maken heeft met life-safety en het tweede onderdeel houdt zich bezig met het bedenken, ontwerpen, bouwen en onderhouden van brandblussystemen. Een praktische ontwikkeling binnen laatstgenoemde onderdeel is de zogenaamde FoamTronic-installatie.

FoamTronic
Tom Weyns, Division Manager Special Hazard bij Saval, is verantwoordelijk voor het product FoamTronic en heeft het project bij BASF opgevolgd. Hij is ook degene die FoamTronic bedacht heeft en zich bezig heeft gehouden met de ontwikkeling van het product. Weyns: “Als je brandbare vloeistoffen wilt gaan blussen met schuim is er een additief nodig dat precies vermengd moet worden met het bluswater. Dit wordt al tientallen jaren met een mechanisch toestel vermengd, waarbij je jaarlijks moet beproeven of dat nog goed werkt. Tijdens het beproeven verbruik je het additief en creëer je ook afvalwater. Dit kost nogal wat Euro’s.”

FoamTronic is een elektronisch schuimmengsysteem dat blusschuimconcentraat en water nauwkeurig mengt. De stromen van het water en het blusschuimconcentraat worden continue bewaakt met behulp van elektromagnetische debietmeters en realtime aanpassing van de regelklep. Het besturingssysteem registreert alle proceswaarden en meldingen. Hiermee kan op een later moment bijvoorbeeld aan een overheidsinstantie exact getoond worden wat er gebeurd is. Het systeem voert daarnaast zelfdiagnoses uit en wordt dagelijks automatisch getest.