In een opslag gevaarlijke stoffen volgens de PGS15 mogen gevaarlijke – en ongevaarlijke stoffen opgeslagen worden. Het is mogelijk om in een opslagvoorziening genoemd onder vs 3.1.1  van de PGS15 dus ook aanverwante stoffen of koopmansgoederen op te slaan, Maar wel indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • de totale hoeveelheid opslag is niet meer dan 10 ton;
  • er worden geen gevaarlijke stoffen opgeslagen geclassificeerd als verpakkingsgroep I;
  • elektrische componenten en apparaten moeten spanningsvrij worden opgeslagen;
  • de voorschriften uit deze richtlijn gelden voor alle in de opslagvoorziening aanwezige stoffen. Daar waar in de voorschriften ‘verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen’ staat vermeld, moet dit gelezen worden als ‘opgeslagen stoffen’.

Lees verder: https://www.pgs15-cursus.nl/pgs/gelijktijdige-opslag-gevaarlijke-stoffen-en-ongevaarlijke-stoffen-kan-leiden-tot-strenge-eisen/