In de opslagrichtlijn voor verpakte gevaarlijke stoffen, de PGS15, wordt gesproken over de WBDBO van een brandcompartiment. Maar wat betekent dat nu, waar hebben we het dan over. In het kader van brandveilige logistiek zeker niet onbelangrijk om hier nader op in te gaan.

Voor het begrip WBDBO kijken we allereerst naar de NEN 6068 – bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Doormiddel van de bepalingsmethode in NEN 6068, kan de kortste tijd worden bepaald die een brand nodig heeft om zich uit te breiden naar een andere ruimte of een aangrenzend gebouw. In de NEN 6068 wordt een methode gegeven voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)

De weerstand tegen branddoorslag bestaat achtereenvolgens uit de volgende stappen:

  1. Het vaststellen van de mogelijke uitbreidingstrajecten, voor zover zij niet voeren door de buitenlucht.
  2. Het vaststellen van de brandwerendheid van de constructieonderdelen die zich in de te beschouwen trajecten bevinden.
  3. Het vaststellen van de som van de brandwerendheden van de bouwdelen, op een uitbreidingstraject.
  4. De kleinste som van de beschouwde uitbreidingstrajecten, bepaalt de weerstand tegen branddoorslag.

Brandoverslag is branduitbreiding via de buitenlucht. Door alle gevelopeningen kunnen bij brand vlammen en straling naar buiten komen, die ervoor kunnen zorgen dat een brand zich via een andere gevelopening uitbreidt. Zowel vlammen als straling dragen bij tot de stralingsbelasting op een opening van een andere ruimte. De stralingsbelasting wordt voor een zekere tijdsduur berekend. Overeenkomstig de gestelde eis, een weerstand tegen brandoverslag van 30-60 minuten, mag de stralingsbelasting niet groter zijn dan 15 kW/m2. Is dit wel het geval, dan kan er een brandoverslag ontstaan.

Werk je in een PGS15 opslag en wil je meer te weten komen over de WBDBO. Volg dan de cursus E-learning Brandveilige logistiek.