Verspreid door heel Nederland worden industrieterreinen volgebouwd met logistieke gebouwen. Schoenendozen worden ze in de volksmond genoemd. Aan die schoenendozen worden echter wel eisen gesteld aan de brandveiligheid. In de E-learning brandveilige logistiek wordt aandacht besteed aan de brandveiligheid van de verschillende logistieke gebouwen.

Net zoals bij andere industriele gebouwen kijken we ook binnen de logiek we naar de soort dienstverlener die het gebouw gaat betrekken. Er wordt niet alleen gekeken naar wet- en regelgeving, maar ook naar de wensen van de klanten en andere belanghebbenden, maar ook naar de brandveiligheid. Door compartimentering wordt voorkomen dat brand zich snel uitbreidt om een brand beheersbaar te houden. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de actuele Wet en Regelgeving en waarbij de WBDBO (Weerstand tegen Brand Doorslag & Brand Overslag) van belang is. We kijken niet alleen naar de brandveiligheid van de scheidende muren binnen ook de eisen van aan de buitengevel verschillen per soort ruimte. Daarbij gaat het niet alleen om de look en feel qua uitstraling, maar ook om de isolatie van het dak en/of de gevel. Welke keuze gemaakt wordt heeft ook weer betrekking op de detaillering (aansluitingen), de thermische isolatie RC-waarde in combinatie met de brandwerendheid en de prijs.

Wil je meer leren over de brandveiligheid van de bouw van een logistiek gebouw, behaal het certificaat Brandveilige logistiek